Елекс Тракия

Фирма за фирмите

Електронни етикети

Електронни етикети за витрини E_label, Електронни етикети за стелажи InfoTag, Рекламна т

Маркиращи клещи, Етикето-разлепващи механизми

Колички, кошници

Организация Вход / Изход

Механични врати, Автоматични врати, Турникети, Ограничителни системи

Prev Next

Начало

MAX 46-S

Камерна машина MAX 46-S

Настолните вакуумни машини винаги са добър избор, ако обмисляте да стартирате производство на продукти с вакуумна опаковка или разполагате с ограничено пространство (напр. в магазин или кухня).

Технически характеристики:
Вътрешни размери на камерата 650 x 475 x 210 mm*
Дължина на слепващите греди 460 mm
Вакуум помпа 21 m³/h
Външни размери 0,75 x 0,63 x 0,41 m*
Тегло 95 kg
Панел цифрова система за управление Z3000
Опции уплътнение за високо налягане
Захранване
  • газ впръскване 3 дюзи;
  • допълнителна греда от дясно,
    • с възможност за вкл/изкл ;
  • мобилен стенд;
  • наклонена плоча за течни продукти;
  • аспиратор за стандартизирани обществени кухни;
  • комплект резервни части.