Елекс Тракия

Фирма за фирмите

Електронни етикети

Електронни етикети за витрини E_label, Електронни етикети за стелажи InfoTag, Рекламна т

Маркиращи клещи, Етикето-разлепващи механизми

Колички, кошници

Организация Вход / Изход

Механични врати, Автоматични врати, Турникети, Ограничителни системи

Prev Next

Начало

MAX F50

Технически характеристики:
Вътрешни размери на камерата 530 x 545 x 180 mm*
Дължина на слепващите греди 500 mm
Вакуум помпа 25 m³/h
Външни размери 0,65 x 0,7 x 1,0 m*
Тегло 125/145 kg
Панел цифрова система за управление Z3000
Стандртно   уплътнение за високо налягане
Опции - газ впръскване 3 дюзи;- наклонена плоча за течни продукти;

 

- аспиратор за стандартизирани   обществени кухни;

- постепенно вкарване на въздух за деликатни продукти;

-  помпа 25 m³/h монофазна;

-  помпа 63 m³/h трифазна;

- комплект резервни части.

Захранване 3 phase, 400 V, 50 Hz