Елекс Тракия

Фирма за фирмите

BOSS VAKUUM – Германия

Еднокамерни и двукамерни вакуумиращи машини, вкл. варианти за опаковане в газова среда. Вакуумиращи машини с автоматична обработка на продукта.

MAX

Камерна машина MAX

MAX 42

Камерна машина MAX 42

MAX 42-S

Камерна машина MAX 42-S

MAX 46-S

Камерна машина MAX 46-S

MAX XL

Камерна машина MAX XL

MAX XL-DD

Камерна машина MAX XL-DD

MAX-DD

Камерна машина MAX – DD

MINI/MINI MAX

Камерна машина MINI/MINI MAX