Елекс Тракия

Фирма за фирмите

Smipack – Италия

Опаковъчна техника и технологии: Вакуум опаковащи автоматични, полуавтоматични и ръчни машини за опаковане на продукти с индустриално приложение. Термофолиращи, камерни машини и тунелни лини за индивидуални и стекови опаковки с термосвиваеми фолиа с дебелина 11÷30 µ.

FP 560A + тунел Т 450

Комплект от високопроизводителна машина за слепване и тунел за термосвиване.

FP 6000 + тунел Т 450

Комплект от високопроизводителна машина за слепване и тунел за термосвиване.

FP870A + тунел Т 650Е

Комплект от високопроизводителна машина за слепване и тунел за термосвиване.

S 560

Основен модел за малко и средно серийно производство с ръчно обслужване.

S 560 NA

  • Запечатва и свива в една операция.

S 560N

Модел с механично затваряне на камерата

S 870

Машина с термосвиваемо фолио за единични и групови опаковки

SL 45

Приложение: за опаковка в термосвиваемо фолио на единични и групови изделия от Вашето производство.

SL 55

Приложение: за опаковка в термосвиваемо фолио на единични и групови изделия от Вашето производство.