Елекс Тракия

Фирма за фирмите

Technology – Чешка република

Oпаковащи машини. Консумативи: фолиа: полиолефин, бариерно, PVС. Хоризонтално и вертикално опкаващи машини тип FLOW PACK (тришевна опаковка).

Няма съвпадащи елементи